> Home >Achievement>Awards

North District Area Inter-Primary School Basketball Competition

Category : 體育
Date : 2020-01-10 To 17
Nature : External
Boys Team – Merit award
P6 MAK TSZ YIN DANIELWONG WANG YAT EASONLIANG SHUNLIANG YAOCHEN JUSUN ANGUSP5 OU CHEUK HINCHEN HEILIN KA HANGOU SHING HEICHAN WAIP4 WU JIAGENGWEN POLO
Ching Shing (Main Campus)
: 2 Ching Shing Road, Sheung Shui, N.T.
: 2671 1071
:2671 1079
Choi Yuen (Annex)
:Choi Yuen Estate, Sheung Shui, N.T.
: 2606 7891
:2606 7232
Powered by Friendly Portal System v9.73